Maria Sillanpää

Vahva henkilöbrändi on elintärkeä asiantuntijayrittäjän menestyksen kannalta

Henkilöbrändi on aihe, joka tuntuu olevan nyt kaikkien yrittäjien huulilla. Silti selkeää tutkimustietoa siitä, miten aktiivinen brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa yrityksen menestykseen ja myyntiin pidemmällä aikavälillä, en ole löytänyt. Tammikuussa 2017 päätin tarttua härkää sarvista ja alkaa tutkimaan asiaa itse.

Henkilöbrändäys juontaa juurensa Tom Petersin (1997) artikkeliin The Brand Called You. Petersin mukaan jokainen on oman elämänsä toimitusjohtaja, ja näin ollen vastuussa itsensä brändäämisestä. Henkilöbrändäyksen avulla pätevä ihminen erottuu muista yhtä pätevistä alan toimijoista. Kuinka saada taitavien, mutta tuntemattomien asiantuntijoiden ääni kuuluviin? Brändinä olo vaatii toki substanssiosaamista, mutta lisäksi se vaatii ymmärrystä siitä, miten brändi syntyy. Brändiksi ei toisaalta niin vain ryhdytä, sillä vain kohderyhmä voi määritellä kuka on brändi. Sen sijaan voi itse toimia tavoin, joka edistää brändin syntyä ja toisaalta myös tukee brändin muodostumista oikeaan suuntaan. Kun haluat päästä oman alasi huipulle, sinulla pitää olla sekä substanssiosaamista että brändiosaamista. Pelkällä substanssiosaamisella pääsee vain keskitason asiantuntijaksi. Yrittäjän henkilöbrändiä ajatellessa keskeisenä motivaationa sen rakentamiselle tulee nähdä tietysti myös taloudellinen hyöty.

Henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa

Tänä päivänä sosiaalinen media on avainasemassa yrittäjän henkilöbrändin rakentumisessa. Sosiaalisessa mediassa voi pitää ammatillista blogia, keskustella nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, ottaa kantaa ja profiloitua asiantuntijaksi. Sosiaalinen media onkin muodostunut yhä useammalle yrittäjälle kaikista keskeisimmäksi markkinointi- ja myyntikanavaksi. Asiantuntijayrittäjän henkilöbrändistä puhuttaessa näkisin kiinnostavimmiksi kanaviksi ammatilliset blogit, Twitterin, LinkedInin ja YouTuben. Lisäksi Suomessa Facebookin rooli myös ammatillisella puolella on yllättävän vahva, ja nykyisin naamakirja onkin pullollaan erilaisia ammatillisia keskusteluryhmiä, joissa on mahdollista verkostoitua ja rakentaa henkilöbrändiä. Toisaalta jos mietitään vaikkapa visuaalisen alan yrittäjiä, hyviä kanavia ovat lisäksi myös Instagram ja Pinterest.

Jos vielä viisi vuotta sitten asiantuntijayrittäjät tai asiantuntijayritysten myyjät varasivat pari tuntia kalentereistaan viikoittain soittaakseen kylmäpuheluita potentiaalisille asiakkaille, tänä päivänä kenties tuottoisampi keino on käyttää sama aika oman asiantuntijablogin kirjoittamiseen ja tällä tavoin jakaa tietoa oman yrityksen tarjonnasta sekä osaamisesta blogin ja muiden sosiaalisen median kanavien kautta. Jotain myynnin murroksesta kertoo myös se, että uudet termit, kuten social selling, inbound ja markkinoinnin automaatio, ovat tulleeet yritysten arkipäivään muutaman vuoden aikana. Perinteisillä myynti- ja markkinointikeinoilla ei tahdo tämän päivän kilpailussa enää pärjätä.

Mitä hyötyä yrittäjälle on vahvasta henkilöbrändistä?

Koska itseäni kiinnostaa henkilöbrändäys nimenomaan yrittäjyyden näkökulmasta, halusin tutkimustani varten haastatella muutamia hyvin menestyneitä yrittäjiä, jotka ovat erityisen aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Tutkielmani yrittäjän henkilöbrändistä on nyt kutakuinkin puolivälissä ja fiilis tässä kohtaa on todella inspiroitunut! Olen onnekas, kun olen saanut haastateltavaksi suomalaisia eturivin asiantuntijayrittäjiä (/henkilöbrändejä) sekä päässyt livenä kuuntelemaan näitä huikeita menestystarinoita. Mielenkiintoista on ollut kuulla, mitkä ovat tällaisille yrittäjille liiketoiminnan kannalta keskeisimmät kanavat, miten he ovat onnistuneet luomaan omat sosiaaliset verkostonsa ja kuinka aktiivisuus kyseisissä kanavissa on näkynyt yrityksen myynnissä.

Maria ja Laura

Jo muutaman haastattelun jälkeen alkoi nousta tiettyjä tunnuspiirteitä menestyvän yrittäjän henkilöbrändiä ajatellen. Kuten ehkä on arvattavissa, mitään ihmelääkettä tähänkään ei ole, menestys ja henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa vaatii kovaa työtä. Nämä yrittäjät viettävät aikaa sosiaalisessa mediassa omien sanojensa mukaan useita tunteja päivässä. Okei, vaikuttaa aika rankalta, ehkä jopa mahdottomalta monen mielestä, mutta siinä kohtaa kun selviää, että näille asiantuntijayrittäjille yhteistä on myös se, että heidän ”kaikki myynti tulee inboundina tai verkostojen kautta”, somessa roikkuminen alkaa kuulostaa järkevämmältä. Uusasiakashankintaa itse tehneenä tiedän, että kylmämyynti voi olla todella aikaa vievää ja turhauttavaa, joten mukavaahan se olisi, jos voisi siirtyä myyntiroolissa lähinnä tilausten aktiiviseksi vastaanottajaksi. Vai mitä sanotte? Toinen huomioiarvoinen seikka on se, että vahvan henkilöbrändin myötä ”hintakeskustelua ei tarvitse edes käydä” tai ”olen voinut tuplata oman päivähintani parissa vuodessa”.

Kolmas asia mikä toistuu haastatteluissa jatkuvasti on se, että halutessasi henkilöbrändiksi, kannattaa muistaa aitous. ”Sun täytyy olla oma itsesi, kaikki feikki paljastuu jossain vaiheessa.” Et voi myöskään olla perässähiihtäjä, ”sulla täytyy olla oma juttu mitä sä teet ja mihin sä uskot”. Myös itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen on vahvoilla henkilöbrändeillä tärkeässä roolissa. Oppimista tapahtuu toki luonnollisesti myös sitä kautta, että tällaiset yrittäjät ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden ammattilaisten kanssa. Haastatteluissa useampi yrittäjä korosti myös, että vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on heidän osaltaan ollut hyvin pitkälti muiden auttamista, vinkkien ja asiantuntemuksen jakamista.

Somemarkkinoinnin tehopäivässä 13.10. sparraamme yrittäjiä somestrategian ja henkilöbrändin rakentamisessa

Hotel Havenissa Helsingissä 13.10. järjestämässämme Somemarkkinoinnin tehopäivässä avaan lisää tutkimustuloksia “Yrittäjän henkilöbrändi” -tutkimuksestani sekä yhdessä kollegani Laura Pääkkösen kanssa autamme sinut alkuun oman henkilöbrändisi rakentamisessä sekä henkilökohtaisessa somestrategiassasi.

Lisäksi päivän aikana ammattivalokuvaaja Johanna Kinnari ottaa kaikista osallistujista valokuvat, joita voit jatkossa hyödyntää someprofiileissasi, sivustollasi tai blogissasi. Lämpimästi tervetuloa mukaan 13.10.2017 järjestettävään workshopiin Hotel Haveniin Helsingin keskustaan. Lisätietoja tilaisuudesta löydät täältä. Ole nopea, sillä mukaan mahtuu vain 40 yrittäjää / workshop.

-Maria

Lähteet:
Kortesuo, Katleena 2011. Tee itsestäsi brändi. Jyväskylä: WSOYpro.
Peters, Tom 1997. The Brand Called You, http://www.fastcompany.com/28905/brandcalled-you

Kuvat: Johanna Kinnari

Ei kommentteja

Jätä kommentti