Maria Sillanpää

Ammatillisten Facebook-ryhmien hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa

Viime aikoina sosiaalinen media on muodostunut yhä useammalle yritykselle kaikista tärkeimmäksi markkinointi- ja myyntikanavaksi. Monet yritykset ovat huomanneet erityisesti Facebookin mahdollisuudet yritysviestinnässä. Facebook tavoittaa tänä päivänä yli 2,5 miljoonaa suomalaista ja se onkin käytetyin somekanava maassamme. Yritystilin ohella myös henkilökohtainen somenäkyvyys kannattaa laittaa kuntoon, jos haluaa profiloitua toimialansa uskottavana ammattilaisena.

Viime kuukausina ammatillisten Facebook-ryhmien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Monet yrittäjät ja asiantuntijat löytävät sekä asiakkaita että ammatillista sparrausta näistä keskusteluryhmistä. Myös itselleni on alkanut tulla näistä kanavista mukavasti asiakasyhteydenottoja ja yhteistyöehdotuksia. Markkinointialan yrittäjänä itselleni tärkeimpiä Facebook-ryhmiä ovat muun muassa Yrittäjät, Naisyrittäjät, Markkinointikollektiivi, Someduunarit sekä Digitalist Network Developers. Tässä artikkelissa tulen pohtimaan, kuinka yrittäjä voi parhaiten hyötyä ammatillisten Facebook-ryhmien käytöstä liiketoiminnassaan.

Tavoitteet ja fokus kuntoon

Monet pitävät somea niin sanotusti ilmaisena markkinointikanavana. Totuus on kuitenkin se, että aika on rahaa, ja someen saa helposti kulumaan aikaa jopa useita tunteja päivässä. Kaiken kiireen ja aherruksen keskellä voi somettamisen fokus joskus hämärtyä. Tärkeää olisikin siis määrittää jonkinlaiset tavoitteet niin sometekemiselle kokonaisuudessaan kuin myös läsnäololle ammatillisissa Facebook-ryhmissä. Näitä voi olla vaikkapa seuraavat:

• Oman / yrityksen näkyvyyden lisääminen
• Liidit ja myynti
• Oman alan kehityksen seuraaminen
• Vuorovaikutus asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa
• Henkilöbrändin / yritysbrändin vahvistaminen

Kaikkiin keskusteluihin ei ole kuitenkaan järkevää osallistua. Mieti muutama teema, joista olet kiinnostunut tai jotka ovat ydinosaamistasi, ja ole aktiivinen näissä keskusteluissa. Jos et tiedä oman alasi Facebook-ryhmiä, kannattaa niitä etsiä ihan yksinkertaisesti Facebookin hakutoiminnolla oman toimialasi avainsanojen pohjalta. Voit myös kysellä toimialasi muilta asiantuntijoilta missä ryhmissä he ovat mukana.

Uuteen ryhmään liittyessä kannattaa käyttää hetki aikaa ryhmän sääntöihin perehtymiseen. Keskeistä on esimerkiksi se, onko mainostaminen ryhmässä sallittua vai ei. Voi olla myös paikallaan seurata hieman ryhmän keskustelukulttuuria ja -aiheita ennen uuden aloitteen postaamista. Mikäli omalla alallasi ei ole mielestäsi riittävästi mielenkiintoisia keskusteluja, voit aina perustaa uuden Facebook-ryhmän. Se jos mikä on hieno tapa profiloitua oman alasi vaikuttajaksi!

Ammatillisten Facebook-ryhmien hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa

Asiallinen profiili

Itselleni tuli jokin aika sitten hieman yllätyksenä se, kuinka äkkiä Facebook muuttui yksityisen kanavan ohella ammatilliseksi, ja kuinka ammatilliset keskustelut ovat alkaneet valua LinkedInistä Facebookiin. Tästä syystä olen viime aikoina alkanut tarkastella omaa Facebook-profiiliani hieman samasta vinkkelistä kuin LinkedIn-profiiliani.

Jos siis suunnittelet olevasi mukana ammatillisissa Facebook-keskusteluissa, olisi mielestäni suositeltavaa, että profiilikuvana olisi tunnistettava kasvokuva ja että profiilistasi kävisi ilmi missä yrityksessä ja missä tehtävässä työskentelet. Niin ikään on paikallaan pohtia, kuinka julkisena profiiliasi haluat pitää, ja sopivatko tilapäivityksesi ja lomakuvasi mahdollisten asiakkaidesi tai kumppaneidesi nähtäviksi.

Muista myös kuuntelu ja auttaminen

Vaikka Facebook-ryhmät ovat monelle tärkeitä liikenteen lähteitä, kun tarkastellaan ammatillisten blogien lukijakuntaa, on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että läsnäolo ammatillisissa Facebook-ryhmissä ei voi olla ainoastaan yksisuuntaista markkinointia ja omien blogitekstien jakamista. Myös vuoropuhelulla, kuuntelulla ja muiden auttamisella on tärkeä rooli näissä kanavissa.

Itse olen ilokseni huomannut, että yllä mainitsemissani ammatillisissa Facebook-ryhmissä on myös avuntarjoajia aina saatavilla. Olen saattanut usein kysyä apua esimerkiksi johonkin ohjelmaan liittyvään tekniseen haasteeseen sopivasta Facebook-ryhmästä. Joskus olen pyytänyt myös ryhmäläisten mielipidettä johonkin viestinnälliseen asiaan. Usein hyvä vastaus ongelmaani tulee muutamassa minuutissa.

Huono idea ei todennäköisesti ole myöskään liittoutuminen muiden alan toimijoiden tai jopa kilpailijoiden kanssa. Asiakkaat ovat tyypillisesti hyvinkin kiinnostuneita toimialan johtajien ja asiantuntijoiden välillä käydystä keskustelusta. Liittoutuminen voi toimia myös siten, että pingaat tutuillesi heidän yritystään koskevia keskusteluja tai jaatte eteenpäin toistenne blogeja ja menestystarinoita. Mielestäni tärkeintä on kuitenkin pyyteetön auttaminen, niin somessa kuin muissakin arjen kohtaamisissa. Auttamisesta koituu aina jotain hyvää!

Lokakuisessa Somemarkkinoinnin tehopäivässä sparraamme yrittäjiä somestrategian suunnittelussa, social sellingissä sekä henkilöbrändin rakentamisessa yhdessä kollegani Laura Pääkkösen kanssa. Lisäksi päivän aikana ammattivalokuvaaja ottaa kaikista osallistujista valokuvat, joita voit jatkossa hyödyntää someprofiileissasi, sivustollasi tai blogissasi. Lämpimästi tervetuloa mukaan lokakuun workshopiin Hotel Haveniin Helsingin keskustaan! Lisätietoja tilaisuudesta löydät täältä. Ole nopea, sillä mukaan mahtuu vain 40 yrittäjää / workshop.

– Maria

 

Artikkelin kuvat: Johanna Kinnari

Ei kommentteja

Jätä kommentti